AEGON 4,55 (-1,15%) | ASML Holding 23,71 (-0,77%) | Ahold, Kon. 9,93 (0,22%) | Air France-KLM 13,12 (-1,76%) | Akzo Nobel 42,66 (0,00%) | ArcelorMittal 23,10 (-0,71%) | BAM Groep, Kon. 4,85 (-1,42%) | Boskalis Westm.,Kon. 29,10 (-1,59%) | Corio 52,78 (-1,09%) | DSM, Kon. 38,42 (-1,50%) | Fugro 50,83 (0,41%) | Heineken 36,42 (0,22%) | ING Groep 7,67 (-2,54%) | KPN, Kon. 12,00 (1,31%) | Philips, Kon. 21,73 (-2,34%) | Randstad 34,20 (-2,24%) | Reed Elsevier 9,36 (-0,50%) | Royal Dutch Shell A 23,31 (2,35%) | SBM Offshore 14,66 (-0,03%) | TNT 19,10 (-1,82%) | TomTom 6,30 (-0,63%) | Unibail-Rodamco 149,70 (-0,93%) | Unilever cert. 21,31 (0,45%) | Wereldhave 73,06 (-1,34%) | Wolters Kluwer 16,35 (-0,61%) | AEGON 4,55 (-1,15%) | ASML Holding 23,71 (-0,77%) | Ahold, Kon. 9,93 (0,22%) | Air France-KLM 13,12 (-1,76%) | Akzo Nobel 42,66 (0,00%) | ArcelorMittal 23,10 (-0,71%) | BAM Groep, Kon. 4,85 (-1,42%) | Boskalis Westm.,Kon. 29,10 (-1,59%) | Corio 52,78 (-1,09%) | DSM, Kon. 38,42 (-1,50%) | Fugro 50,83 (0,41%) | Heineken 36,42 (0,22%) | ING Groep 7,67 (-2,54%) | KPN, Kon. 12,00 (1,31%) | Philips, Kon. 21,73 (-2,34%) | Randstad 34,20 (-2,24%) | Reed Elsevier 9,36 (-0,50%) | Royal Dutch Shell A 23,31 (2,35%) | SBM Offshore 14,66 (-0,03%) | TNT 19,10 (-1,82%) | TomTom 6,30 (-0,63%) | Unibail-Rodamco 149,70 (-0,93%) | Unilever cert. 21,31 (0,45%) | Wereldhave 73,06 (-1,34%) | Wolters Kluwer 16,35 (-0,61%) |

Полиса за Приватност

Овој документ служи како детално објаснување и информирање за тоа како prasha.com.mk, или нашите партнери ги користат личните податоци или информации кои ги собираме кога вие ги посетувате сервисите на prasha.com.mk како и некои од процедурите кои ги преземаме за да ги заштитиме тие податоци.

Примарната цел заради која собираме лични информации е да овозможиме подобри услуги и содржини. Информациите кои ги собираме ни овозможуваат детално да ги анализираме движењата на нашите посетители, да вршиме внатрешно следење на сервисот и статистички да пристапиме кон решавање на проблемите и подобрување на нашите услуги.

Ние собираме лични информации кои најчесто вклучуваат ваше корисничко име, ИП (интернет протокол) адреса, и-мејл адреса, детали за интернет прелистувачот кој го користите, компјутерот, временската зона и јазикот кои автоматски се складираат од страна на серверот во нашите статистички бази. Исто така, собираме и информации кои доброволно се испратени од ваша страна.

При вашата посета на prasha.com.mk, мал фајл со податоци е складиран во вашиот компјутер наречен “колаче” (англиски: cookie), кој овозможува пристап до некои од услугите и им помага на нашите веб администратори да ја контролираат и анализираат посетеноста и активноста на овој сајт и да објавуваат подобри содржини. Во некои случаи користиме и надворешен софтвер за следење на активноста на порталот кој дополнително може да остави вакви фајлови на вашиот компјутер. Може да изберете вашите интернет прелистувачи да го оневозможуват користењето на “колачиња” (анг.: cookies), но со тоа некои делови од нашите услуги може да бидат недостапни за Вас.

“Колачињата” исто така овозможуваат, зачувување на вашето корисничко име со што би избегнале постојано внесување на авторизациски клуч.

prasha.com.mk може да користи и некои други технологии кои ќе овозможат подобрување на вашите он-лајн искуства и кои автоматски може да ги зачуваат времињата кога го имате посетено сајтот и кои делови од истиот ги имате посетено.

prasha.com.mk на најдобар можен начин ќе се обиде да ги заштити вашите лични информации, но со самото користење на сајтот вие се согласувате дека нема да ги сметате prasha.com.mk за одговорни доколку таквите информации бидат украдени, ненамерно објавени или случајно изменети и дека нема да преземате било какви правни мерки или да барате оштета.

Вашите информации исто така се зачувуваат и со цел да овозможиме надзор и сигурност на нашите услуги и сервери, да спречиме измами и други сериозни оштетувања. На барање од правни субјекти или на органите кои вршат предистражна постапка, prasha.com.mk може самоиницијативно да сподели информации кои мисли дека се потребни со цел помагање во истрага или значајно истражување но најчесто таквите активности ќе ги прави со претходно барање на судски налог. За да информациите кои prasha.com.mk ги поседува целосно се споделат со државните органи потребен е судски налог кој детално ќе објасни кои податоци се потребни.

prasha.com.mk исто така може да користи дел од личните информации за да овозможи маркетинг понуди. Ние никогаш целосно не ги споделуваме информациите со некоја друга компанија ниту пак ги продаваме или изнајмуваме.

Го задржуваме правото без никакво претходно известување да ја измениме полисата за приватност, но притоа се обврзуваме за секоја позначајна промена да ве известиме преку сајтот. Променетите услови стапуваат на сила по јавното известување.