Logo
Што е ПРАША?
ПРАША е уникатен, клиентски ориентиран и сеопфатен комуникациски сервис, кој преку најмодерни технолошки решенија и вештачка интелегенција нуди услуги и креира вредности во областа на мониторингот на медиумите и ПР процесите во Р. Македонија.
ПРАША е незаменлива софтверска база за следење и обработка на објави содржани во сите релевантни печатени и електронски медиуми, 24 на ден.
ПРАША е целосно клиентски ориентиран сервис во кој пребарувањето го индивидуализираме преку три клучни елементи: едноставност во пребарувањето, брзина на добивање на информациите и решенија по мерка на клиентот.
Зошто ПРАША?
ПРАША ви ги дава и складира сите информации објавени во медиумите во Македонија во последните 12 години, селектирани во систем кој совршено ви одговара,
ви нуди единствена можност за позиционирање на долг рок на конкурентскиот пазар, со целосен опфат на информациите кои ви требаат,
ви помага во утврдувањето на вашите следни чекори, а со тоа ви обезбедува заштеди
затоа што со ПРАША вие знаете што работи вашата конкуренција, а ценејќи го вашето време ве прави успешни овозможувајќи да донесете правилни деловни одлуки.
Архива на вести
Media intelligence
Архивата е врвна алатка на ПРАША која содржи огромна база на информации објавени во сите релевантни печатени и електронски медиуми во Македонија во периодот од 2008 година, па се до денес. Користи неколку различни методи на пребарување по: медиуми, датум, збор, фраза, наслов, а истовремено овозможува и сортирање по релевантност и по периоди.
Клипинг услуги
Customer clipping service
Клипингот на ПРАША претставува целосен преглед на дигитализирани оригинални медиумски записи, селектирани според индивидуалните потреби на секој клиент. Следењето на објавите е по принцип на однапред договорени клучни зборови и теми. Пребарувањето на обработените новинарски написи е овозможено по ден, месец и година, а клучните зборови и фрази се специјално обележани за што поедноставно и брзо следење на текстовите.
Аналитика
Media monitoring
Аналитиката на ПРАША е напредна методологија која ги обработува сите податоци во сите можни вкрстени параметри во зависност од потребите на клиентот. Нуди неограничени можности за изработка на анализи според секој можен критериум, т.е датум, медиум, клучен збор, а стручниот тим на ПРАША стои на располагање во секој момент за подготвување на квантитативни и квалитативни анализи.
Контактирајте не